ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ನಾರಾಯಣ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ), ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ
P : 080-22215312 9448999326 ddpi-n.edu.karbng@nic.in
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ-1 ವಿ.ರಮೇಶ್ 080-23311519 9448999496 beo1-n.edu.karbng@kar.nic.in
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ-2 ಎಸ್.ಸಿ.ಉಮಾದೇವಿ 080-23564483 9448999448 beo2-n.edu.karbng@kar.nic.in
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ-3 ಕೃಷ್ಣ 080-25308815 9480695022 beo3-n.edu.karbng@kar.nic.in
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ-4 ಟಿ.ಎನ್.ಕಮಲಾಕರ 080-28567449 9480695023 beo4-n.edu.karbng@kar.nic.in
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಎಸ್.ರಾಜೇಂದ್ರ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ), ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ
P : 080-26701189
F : 080-26705692
M :9448999327 ddpi-s.edu.karbng@nic.in
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 1 ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ 080-26608530 9480695025 beo1-s.edu.karbng@kar.nic.in
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 2 ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಮುತ್ತಯ್ಯ 080-22872737 9480695026 beo2-s.edu.karbng@kar.nic.in
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3 ಮತ್ತೀಗೌಡ.ಸಿ 080-26680761 9480695027 beo3-s.edu.karbng@kar.nic.in
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 4 ಹನುಮಂತರಾಯ 080-25614686 9480695028 beo4-s.edu.karbng@kar.nic.in
ಆನೇಕಲ್ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಪಿ 080-7829293 9480695024 beo-ank.edu.karbng@kar.nic.in
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಎಂ ಎಚ್‌ ಗಂಗಮಾರೇಗೌಡ.,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ), ಬೆಂಗಳೂರು
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ
P : 080-22215881
F : 080-22249509
9448999325 ddpi-r.edu.karbng@nic.in
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಅಗಳ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಶ್ವತನಾರಯಣ 080-7682384 9480695012 beo-dvh.edu.karbng@kar.nic.in
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೈಯ್ಯಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ 080-7622208 9480695013 beo-dbr.edu.karbng@kar.nic.in
ಹೊಸಕೋಟೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಕನ್ನಯ್ಯ 080-7931311 9480695014 beo-hsk.edu.karbng@kar.nic.in
ನೆಲಮಂಗಲ ರಮೇಶ 080-7722164 9480695015 beo-nml.edu.karbng@kar.nic.in
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ.,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ), ರಾಮನಗರ
080-27273708 9448999440

ddpi.edu.karrmn@nic.in

ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಾಗರಾಜ 080-27251418 9480695320 beo-cnp.edu.karbng@kar.nic.in
ಕನಕಪುರ

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೆ ಎಂ

080-27522352 9480695321 beo-kkp.edu.karbng@kar.nic.in
ಮಾಗಡಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ.ಎಸ್ 080-27745217 9480695322 beo-mgd.edu.karbng@kar.nic.i
ರಾಮನಗರ ಬಿ.ಎನ್.ಮರೀಗೌಡ 080-27271352 9480695323 beo-rmn.edu.karbng@kar.nic.in
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಎಸ್.ಜಿ.ನಾಗೇಶ್
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ), ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
08156-274873 9448999333 ddpi-cbp.edu.karklr@nic.in
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿ ಎನ್ ಶೋಭಾ 08156-272295 9480695117 beo-cbp.edu.karklr@kar.nic.in
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ 08150-282267 9480695116 beo-bgp.edu.karklr@kar.nic.in
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಸುರೇಶ 08154-252154 9480695118 beo-cnt.edu.karklr@kar.nic.in
ಗೌರೀಬಿದನೂರು ಮನಮೋಹನ್ ಎಚ್ ಕೆ 08155-285383 9480695119 beo-gbd.edu.karklr@kar.nic.in
ಗುಡಿಬಂಡೆ ಎನ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 08156-261037 9480695120 beo-gdb.edu.k arklr@kar.nic.in
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ 08158-256528 9480695121 beo-sdl.edu.karklr@kar.nic.in
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ) ಕೋಲಾರ

08152-222020

9448999345 ddpi.edu.karklr@nic.in
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜೇಗೌಡ 08152-222267 9480695268 beo.edu.karklr@kar.nic.in
ಮಾಲೂರು ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 08151-232242 9480695269 beo-mlr.edu.karklr@kar.nic.in
ಮುಳಬಾಗಿಲು 08159-242130 9480695270 beo-mbl.edu.karklr@kar.nic.in
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಉಮಾದೇವಿ 08157-246305 9480695271 beo-svp.edu.karklr@kar.nic.in
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ.ಬಿ.ಪಿ 08153-255271 9480695266 beo-bgp.edu.karklr@kar.nic.in
ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಎಸ್ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 08153-260802 9480695267 beo-kgf.edu.karklr@kar.nic.in
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ.ಕೆ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
08194-222259

9448999336

ddpi.edu.karcht@nic.in
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಅಗಳ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಿದ್ದಪ್ಪ 08194-222236 9480695145 beo.edu.karcht@kar.nic.in
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್ 08195-222296 9480695144 beo-clk.edu.karcht@kar.nic.in
ಹಿರಿಯೂರು ರಾಮಯ್ಯ.ಪಿ 08193-227260 9480695146 beo-hry.edu.karcht@kar.nic.in
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಸಿ ಎಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ 08191-275223 9480695147 beo-hlk.edu.karcht@kar.nic.in
ಹೊಸದುರ್ಗ ಎಲ್.ಜಯಪ್ಪ 08199-230225 9480695148 beo-hsd.edu.karcht@kar.nic.in
ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಯುವರಾಜನಾಯ್ಕ 08198-229242 9480695149 beo-mkm.edu.karcht@kar.nic.in
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಸಿ.ಆರ್.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ) ದಾವಣಗೆರೆ

P : 08192-231607
F : 08192-252144

9448999338 ddpi.edu.kardvg@nic.in
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ಜಿ ಕೂಟ್ರೇಶ್ 08192-250650 9480695172 beo-n.edu.kardvg@kar.nic.in
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ನಿರಂಜನ ಮೂರ್ತಿ ಎಂ 08192-250932 9480695171 beo-s.edu.kardvg@kar.nic.in
ಜಗಳೂರು ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 08196-227321 9480695176 beo-jgl.edu.kardvg@kar.nic.in
ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ 08189-228063 9480695170 beo-cni.edu.kardvg@kar.nic.in
ಹರಿಹರ ಯು.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ 08192-242572 9480695174 beo-hrh.edu.kardvg@kar.nic.in
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಜಿ.ಇ.ರಾಜೀವ 08188-251273 9480695175 beo-hnl.edu.kardvg@kar.nic.in
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಎಂ.ಎನ್.ರಮೇಶ.,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ),ಶಿವಮೊಗ್ಗ

P :08182-223851
F :08182-223998

9448999351 ddpi.edu.karshm@lnic.in
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಅಗಳ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ ನಾಗರಾಜ ಪಿ 08182-223102 9480695342 beo.edu.karshm@kar.nic.in
ಭದ್ರಾವತಿ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ 08282-266156 9480695338 beo-bdv.edu.karshm@kar.nic.in
ಹೊಸನಗರ ರಮೇಶ್ 08185-221313 9480695339 beo-hsg.edu.karshm@kar.nic.in
ಸಾಗರ ಬಿಂಬಾ.ಕೆ.ಆರ್ 08183-226291 9480695340 beo-sgr.edu.karshm@kar.nic.in
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಕೆ.ಆರ್ 08187-222202 9480695341 beo-skp.edu.karshm@kar.nic.in
ಸೊರಬ ಎಸ್ ಸಿ ನಂಜ ರಾಜ 08184-272217 9480695343 beo-srb.edu.karshm@kar.nic.in
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ 08181-228213 9480695344 beo-tth.edu.karshm@kar.nic.in
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಸಿ. ನಂಜಯ್ಯ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ), ತುಮಕೂರು

P :0816-2278444

9448999352 ddpi.edu.kartmk@nic.in
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ತುಮಕೂರು ಹನುಮನಾಯ್ಕ 0816-2272358 9480695360 beo.edu.kartmk@kar.nic.in
ತಿಪಟೂರು ಬಿ ಜೆ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ 08134-251389 9480695359 beo-tpt.edu.kartmk@kar.nic.in
ತುರುವೇಕೆರೆ ಸಿ.ರಂಗಧಾಮಯ್ಯ 08139-287405 9480695361 beo-tvk.edu.kartmk@kar.nic.in
ಗುಬ್ಬಿ ಎನ್.ಸೋಮಶೇಖರ್ 08131-222213 9480695353 beo-gub.edu.kartmk@kar.nic.in
ಕುಣಿಗಲ್ ತಿಮ್ಮರಾಜು 08132-220274 9480695355 beo-kng.edu.kartmk@kar.nic.in
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹೆಚ್.ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ 08133-267267 9480695352 beo-cnh.edu.kartmk@kar.nic.in
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಎಂ.ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ.,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ), ಮಧುಗಿರಿ
08137-2283477

9448999347

ddpi-mdg.edu.kartmk@nic.in
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಅಗಳ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಮಧುಗಿರಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಎನ್ 08137-282426 9480695356 beo-mdg.edu.kartmk@kar.nic.in
ಪಾವಗಡ ಸಿದ್ಧಗಂಗಯ್ಯ 08138-244305 9480695357 beo-pvg.edu.kartmk@kar.nic.in
ಸಿರಾ ಟಿ ಎಸ್ ಶಂಕರಯ್ಯ 08135-275347 9480695358 beo-sir.edu.kartmk@kar.nic.in
ಕೊರಟಗೆರೆ ಸುಧಾಕರ ಎನ್ ಎಸ್ 08138-232125 9480695354 beo-krg.edu.kartmk@kar.nic.in